flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Історичний нарис про

етапи розвитку та діяльності

господарського суду Луганської області

 

        Становлення господарського (арбітражного) суду в Луганській області, історія якого простежується з тридцятих років ХХ століття, типове для східних, центральних та південних регіонів України, однак є цілий ряд своїх особливостей, оскільки становлення арбітражного суду тісно пов’язано зі створенням і розвитком Луганської області.

У складі України Луганську область як адміністративно-територіальну одиницю було створено 03 червня 1938 року, її територія складає 26,7 тис. кв. км. (4,4% України). По площі Луганська область займає 10 місце серед областей України. Адміністративним центром Луганської області є місто Луганськ, який виник у 1795 році, статус міста Луганськ отримав у 1882 році. Луганська область має найбільшу довжину кордону - близько 800 км.

Ведуча роль в економіці Луганського регіону належить промисловості, яка відзначається багатогалузевим характером.

Побудова й розвиток потужних промислових підприємств і особливості економічного розвитку регіону стали запорукою для створення, розвитку та функціонування арбітражного (господарського) суду Луганської області.

Шлях становлення господарського суду Луганської області неможливо відстежити у відриві від історії господарських судів України в цілому. Система спеціалізованих судів по розгляду спорів у сфері економіки пройшла складний шлях по її розвитку, подоланню перешкод, вирішуючи складні проблеми, адаптуючись до багаточисельних змін.

Становлення системи арбітражу в Україні датується початком ХХ століття, що зумовлено новою економічною політикою. Під час господарчих реформ 1920-1923 років на підставі постанови Ради Народних комісарів УРСР від 21 листопада 1922 року, якою затверджено "Положення про порядок розв'язання майнових змагань поміж державними установами та підприємствами" почали створюватися арбітражні Комісії. Відповідно до цієї постанови арбітражні Комісії утворювались при економічних нарадах губернських виконкомів і керувались ними. Оскільки до 1938 року Луганська область була у складі Донецької, то слід відзначити, що арбітражна Комісія на території сучасної Луганщини була сформована в 1922 році при губернській економічній нараді Донецького губвиконкому Ради робітничих, селянських, червоноармійських та козачих депутатів.

З архівних матеріалів вбачається, що з 1929 року господарські спори, що виникали між юридичними особами, розглядались цивільним відділом Луганського окружного суду.

Відповідно до Положення “Про державний арбітраж”, затвердженого постановою ЦВК РНК СРСР від 03 травня 1931 року, в системі органів державного управління УРСР був створений Державний арбітраж при Раді Народних Комісарів УРСР та органи державного арбітражу при виконкомах обласних Рад депутатів трудящих. До 1963 року державний арбітраж при Луганському облвиконкомі розглядав господарські спори у кількості 4,5-5 тисяч на рік. Штат держарбітражу складав 9 працівників, у тому числі державних арбітрів - 5 осіб.

Наприкінці 1963 року Луганський держарбітраж було ліквідовано та організовано міжобласний у м. Донецьку. Згідно з постановою Ради Міністрів УССР від 31 грудня 1965 року № 1278 було знову організовано Луганський державний арбітраж у тому ж штатному складі – 9 працівників, з яких - 4 державних арбітрів. У 1968 році кількість розглянутих спорів досягла вже 7717.

З прийняттям Закону СРСР “Про Державний арбітраж СРСР”, Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про внесення змін і доповнень у законодавство Союзу РСР про Державний арбітраж" від 18 лютого 1987 року Державний арбітраж УРСР був виведений з підпорядкування органів управління, став самостійною системою, а його рішення стали остаточними і не підлягали перегляду з боку керівних органів Республіки.

З січня 1966 по травень 1980 років головним арбітром при виконкомі Ворошиловградської (Луганської) обласної Ради депутатів трудящих був учасник Великої Вітчизняної війни, заслужений юрист УРСР Матвєєв Олександр Афанасійович.

19 серпня 1980 року за рішенням Ворошиловградської обласної Ради депутатів трудящих № 367 головним арбітром держарбітражу був затверджений Головко Анатолій Миколайович, який очолював державний арбітраж (арбітражний суд) Луганської області до грудня 1993 року.

Набуваючи рис судового органу, Державний арбітраж тим не менше до червня 1991 року все ж таки не був справжнім судом, а діяв в умовах командно-адміністративної системи і являв собою один із її інститутів.

І тільки після проголошення незалежності України в економічному житті відбулися зміни, які зумовили необхідність перегляду принципів та методів правового захисту господарюючих суб'єктів. Нові економічні умови України визначили доцільність розгляду господарських спорів спеціалізованим інститутом судової влади, так 04 червня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про арбітражний суд", відповідно до якого арбітражним судам було надано статус органів судової влади і покладено на них відповідальність за здійснення правосуддя в господарських правовідносинах.

З 1980 по 1993 роки загальна кількість працівників арбітражного суду Луганської області досягла 36 чоловік, 12 з яких – арбітри.

У жовтні 1994 року головою арбітражного (господарського) суду Луганської області була призначена Зуєвич Аза Муса-кизи, яка обіймала цю посаду до липня 2004 року – до часу призначення її на посаду голови Луганського апеляційного господарського суду (з серпня 2004 року по грудень 2010 року).

Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України "Про статус суддів" у грудні 1995 року посади арбітрів було перейменовано на посади суддів.

З липня 2001 року у зв'язку зі змінами у законодавстві України, в тому числі положень Закону України "Про арбітражний суд", арбітражний суд Луганської області набув статусу господарського суду.

Відповідно до Указу Президента України з грудня 2004 року по грудень 2010 року включно головою господарського суду Луганської області була Зубова Любов Володимирівна (раніше перший заступник голови суду).

Відповідно до рішення Вищої ради юстиції з лютого 2011 року головою господарського суду Луганської області призначена Іноземцева Любов Василівна.

У зв’язку з виникненням та розвитком ринкових відносин, що зароджувалися в Україні після одержання у 1991 році незалежності, зросла чисельність підприємств, установ та організацій, що спричинило збільшення кількості розглянутих господарських спорів за різними категоріями.

Якщо у 1996 році судом було розглянуто 2962 справи, то за підсумкам роботи суду за 2007 рік було розглянуто вже 11961 спір.

З тенденцією постійного приросту кількості розглянутих спорів чисельність працівників господарського суду Луганської області за весь період його існування постійно змінювалась і на початок 2013 року у суді працює 138 осіб.

В колективі суду вдало поєднується мудрість і досвід, енергійність та молодість, оскільки серед суддів господарського суду Луганської області є як висококваліфіковані юристи з багаторічним досвідом роботи у сфері правосуддя понад 15 років, так і молоді судді зі стажем роботи на посаді до 1 року.

Як кожний професійний колектив, працівники господарського суду Луганської області прагнуть до професійного вдосконалення, намагаються вшановувати традиції та пам‘ятати своїх колег у відставці, які в свою чергу багато років свого життя віддали чесному служінню обраній справі, передали свій досвід та накопичені знання молодому поколінню, і яких, нажаль, вже немає серед живих.

Так, близько 25 років працював у системі арбітражу Гращенков Володимир Миколайович, з них 22 роки на посаді заступника головного арбітра. Гращенков Володимир Миколайович один з перших суддів системи господарських судів України отримав у 1992 році почесне звання "Заслужений юрист України".

Також понад 23 роки працював у системі арбітражу Матюк Анатолій Іванович, який 10 років займав посаду заступника голови арбітражного суду Луганської області.

В травні 2001 року Матюк А.І. був нагороджений Почесною відзнакою Вищого арбітражного суду України ІІ ступеня (срібною), а в квітні 2006 року рішенням Президії Вищого господарського суду України – Знаком "Ветеран господарських судів України". Цей Знак є відомчою відзнакою Вищого господарського суду України працівників господарських судів, які набули 20 і більше років стажу роботи в органах державного арбітражу, в арбітражних і господарських судах і своєю бездоганною працею здійснювали належне забезпечення діяльності судів.

З метою поліпшення організації роботи та дотримання спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ відповідно до приписів ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про автоматизовану систему документообігу суду у господарському суді Луганської області з 01.01.2011 створені спеціалізовані чотири колегії з розгляду справ господарської юрисдикції.

       У господарському суді Луганської області функціонують 4 відділи: кадрової роботи та державної служби, фінансово-економічний, документального забезпечення (канцелярія), статистично-аналітичної роботи та інформаційно-комп’ютерного забезпечення. Крім того, у суді функціонує структурний підрозділ державного підприємства "Інформаційні судові системи". Ці відділи відіграють велику роль у діяльності суду.

      Свої досвід і знання судді господарського суду Луганської області передають молодому поколінню. На базі суду постійно проходять виробничу та переддипломну практику студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів міста Луганська – Східно – Українського Національного університету імені В. Даля, Луганського університету внутрішніх справ МВС імені Е.О. Дідоренка, а також юридичного факультету Луганського політехнічного коледжу.

      У господарському суді Луганської області постійно проходять планові семінари, на яких висвітлюються питання та проблеми, пов'язані із застосуванням норм матеріального та процесуального права у вирішенні господарських спорів, що позитивно впливає на результати роботи та підвищує професійну підготовку суддів, їх помічників та секретарів судового засідання.

       Робота господарського суду Луганської області проходить у тісній співпраці з органами засобів масової інформації, судді постійно публікують в газетах та журналах статті щодо роз'яснень чинного законодавства України та про діяльність господарського суду, що сприяє зміцненню законності в діяльності суб'єктів підприємництва та формуванню позитивного іміджу судової влади.

       Творчий внесок колективу господарського суду Луганської області у становлення і розвиток системи господарських судів України одержав високу оцінку і визнання з боку держави. Так, за плідну багаторічну працю на ниві правосуддя, за вагомий внесок у зміцнення законності і правопорядку, високий професіоналізм удостоєні почесного звання "Заслужений юрист України" у 2000 році Зуєвич А.М. та у 2009 році - Зубова Л.В. Багатьом суддям та працівникам суду вручені знаки "Почесний працівник арбітражного суду України" і "Почесний працівник господарського суду України", оголошені подяки голови Вищого господарського суду України, видані почесні грамоти Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України з врученням пам'ятного знаку, а також почесні грамоти та подяки Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації.

      Судді та всі інші працівники господарського суду Луганської області вже тривалий час за добровільно зібрані кошти постійно надають Суходільській комунальній спеціалізованій загальноосвітній (допоміжній) школі – інтернату благодійну допомогу.

       Необхідно відзначити, що система судів це, насамперед, люди, відданні своїй справі, найдосвідченіші фахівці, які своєю працею зробили внесок у становлення і розвиток системи господарської юрисдикції.

      Суддям та працівникам господарського суду Луганської області є чим пишатися і, безумовно, є над чим працювати. Необхідно підвищувати авторитет і довіру суспільства до судової влади, щоб кожна особа, звертаючись до суду, була впевнена, що одержить повноцінний захист порушених прав.