flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                  Затверджено

                                                                                                                                  наказом Господарського суду

                                                                                                                                  Луганської області

                                                                                                                                  № 20 від 06.05.2019

                                                   

Порядок

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби,

в апараті Господарського суду Луганської області

 

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Господарського суду Луганської області (далі - Суд).

 2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 40 років, які є студентами закладів вищої освіти або здобули вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

 3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Суду та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

 4. Стажування молоді в апараті Суду здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання час або у вільний час осіб, які не перебувають на державній службі, у межах робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього трудового розпорядку Суду.

 5. Допуск до стажування оформлюється наказом керівника апарату Суду на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Суду (далі - стажист), у якій зазначаються мотиви стажування. У такому наказі визначається строк проходження, база (структурний підрозділ або структурні підрозділи Суду) та керівник стажування. При підготовці проекту наказу враховується організаційна можливість прийняти особу на стажування.

 6. До заяви стажист додає резюме в довільній формі, копію паспорта громадянина України, копію (копії) документа (документів) про освіту та підписує зобов’язання про нерозголошення персональних даних, що йому можуть стати відомими у зв’язку з роботою з документами.

 7. Стажування може здійснюватися з ініціативи Голови Суду або особи, яка виконує його обов'язки, керівника апарату суду, яка виконує його обов'язки керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

 8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

 9. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу – бази  стажування;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 1. Стажист:

зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов'язаний дотримуватися етики та культури поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку Суду або встановленого графіку стажування ;

може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування, та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

 1. Стажування може бути припинено достроково за ініціативою стажиста, про що стажист подає письмову заяву до відділу управління персоналом Суду.

Стажування може бути припинено достроково за ініціативи керівника самостійного структурного підрозділу, у якому  проходить стажування, або керівника стажування, зокрема у разі, якщо стажист своєчасно не приступив до стажування або порушує зобов’язання, передбачені пунктом 10 цього Порядку, про що керівник самостійного структурного підрозділу або керівник стажування подає службову записку керівнику апарату Суду із пропозицією припинити стажування.

Припинення стажування оформлюється наказом керівника апарату Суду

 1. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування. У разі, якщо стажист припинив стажування достроково, довідка або характеристика йому не видається.

 2. Стажист після закінчення стажування складає письмовий звіт про стажування, який засвідчує своїм підписом та передає до відділу управління персоналом Суду.

 3. Документи про проходження стажування керівник стажування передає на зберігання до відділу управління персоналом Суду.

 4. Стажист проходить стажування на безоплатній основі. Суд не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Суду, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла, тощо.

 

     Керівник апарату

                                                                Т.О. Орлова

 

                                                                                

Додаток

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Господарського суду Луганської області

                                                                                   

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник стажування

 

__________         __________________
      (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


в _______________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

 __________________________________________з ____________ по ____________ 20__ року

з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

з/п

 1

2

 3

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Стажист

     ____________
          (підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)