flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник                                                                                                                          Голова

територіального управління Служби                                                                              Господарського суду

судової охорони у Харківській області                                                                           Луганської області

полковник Служби судової охорони

 

                        Андрій МАРУЩЕНКО                                                                                       Євген ЛІСОВИЦЬКИЙ

 

10.12.2019                                                                                                                         10.12.2019

 

 

Правила

пропуску осіб до Господарського суду Луганської області

й транспортних засобів на його територію

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Господарського суду Луганської області (далі – Cуд) й транспортних засобів на його територію з метою забезпечення належних умов роботи суду та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до Суду й транспортних засобів на його територію (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до Суду обладнано пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних, та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Службові входи до Суду обладнані пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до Суду, а також винесення таких цінностей за межі Суду здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до Суду, перед пунктом пропуску обладнано камери схову.

1.9. Обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на адміністрацію судової установи.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби судової охорони у Харківській області (далі – Територіальне управління Служби) та командира підрозділу охорони Служби, що здійснює їх охорону, а також на голову суду, керівника апарату суду, начальника територіального управління Служби (командира підрозділу охорони) про порушення вимог цих Правил співробітниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в приміщенні Суду, перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

2. Порядок пропуску осіб до Суду

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступники голови суду, судді.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату Суду пропускаються в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники Суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До приміщення Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, працівники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді господарських справ - за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), - згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), - за списками, підписаними головою суду чи керівником апарату, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземний делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника, заступника керівника апарату суду.

2.9. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

2.10. До Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.11. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – співробітника Служби.

2.12. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до приміщень Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, чергового Територіального управління Служби.

2.13. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення Суду та не є його працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів  (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) Суду) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.14. Порядок пропуску осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.15. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинку (приміщеннях) Суду можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в Суді осіб, яких вони охороняють;

3) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.16. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до Суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання.

2.17. Вхід та вихід до Суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію Суду

3.1. В’їзд транспортних засобів на територію Суду здійснюється через контрольно-пропускний пункт, обладнаний технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) суду заноситься працівниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів  (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) Суду).

3.2. На територію Суду пропускаються:

1) службові транспортні засоби Суду (згідно зі списками, затвердженими головою суду чи керівником апарату);

2) особисті транспортні засоби суддів, працівників Суду, за списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду, після пред’явлення посвідчення судді, працівника Суду;

3) транспортні засоби інших судів, органів, установ, підприємств, організацій за дозволом голови суду після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

4) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем працівників Служби, які здійснюють пропуск осіб до будинку (приміщень) Суду, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Суду, здійснюються під наглядом співробітників Служби.

3.4. Забороняється:

вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на території (з території) судів.

 

4. Обмеження щодо пропуску осіб до будинків (приміщень) Суду

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до приміщення Суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.11 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600x400x200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників Служби.

4.3. Особи, які прибули до Суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5-7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

 

Керівник апарату

Господарського суду Луганської області                                                                                      Тетяна ОРЛОВА

 

 

Погоджено

Заступник начальника територіального управління (зі служби)

Служби судової охорони

у Харківській області

підполковник Служби судової охорони                                                                                        Петро АЛЕНІН