flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОГОДЖЕНО

Начальник

територіального управління Служби судової охорони у Харківській області

полковник Служби судової охорони

Андрій МАРУЩЕНКО

26.06.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

Господарського суду Донецької області

 

Олена СКОВОРОДІНА

26.06.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови

Господарського суду Луганської області – т.в.о. голови суду

 

 Сергій СМОЛА

26.06.2020

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до Господарського суду Донецької області, Господарського суду Луганської області та на їх територію транспортних засобів

 

1.Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до Господарського суду Донецької області та Господарського суду Луганської області (далі – Суди) та на їх територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату Судів, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в Судах, забезпечення в Судах безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до Судів та на їх територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Судах співробітники Служби керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про Національну поліцію», Положенням про Службу судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19 (зі змінами) , Положенням про проходження служби співробітниками Служби судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1052/0/15-19 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами, виданими на підставі наказу Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони від 30.01.2020 року № 43/61 (погоджено Вищою радою правосуддя від 16.12.2019  №  47979/0/9-19  та  Рішенням  Ради суддів України від 22.11.2019 № 95).

1.4. Пропуск осіб до Судів не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

1.5. На вході до приміщень Судів обладнано пункт пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу, ручним металошукачем, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

1.6. Службові входи до Судів обладнані пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до Судів, а також винесення таких цінностей за межі Судів здійснюється відповідно до порядку, встановленого головами Судів.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до Судів, після пункту пропуску обладнані камери схову.

1.9. Обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на адміністрації Судів.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління Служби, командира підрозділу охорони Служби, що здійснює його охорону, а також на голів та керівників апаратів Судів, які інформують начальника територіального управління та командира підрозділу охорони Служби про порушення вимог цих Правил співробітниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будинку Судів перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

2.Порядок пропуску осіб до Судів

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головами Судів розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до Судів забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Судів, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

З метою ідентифікації осіб, які прибули до Судів і надали в електронному вигляді паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, може бути використаний мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», дата та час оновлення яких збігається з датою та часом відвідання особою Суду.

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голови Судів, заступники голів Судів, судді, керівники апаратів Судів та заступники керівників апаратів Судів.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до Судів в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апаратів Судів пропускаються до Судів в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники Судів, пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списками, затвердженими головами Судів чи керівниками апаратів Судів за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До Судів із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді господарських справ, – за списками, складеними працівниками апаратів Судів, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщеннях Судів (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списками, затвердженими головами Судів чи керівниками апаратів Судів (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головами Судів, керівниками апаратів Судів, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівників або заступників керівників апаратів Судів, які повинні встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до Судів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про статус народного депутата України»

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Судів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до Судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства до Судів, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голів Судів.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До Судів з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до Судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника, а за його відсутності – співробітника Служби.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до Судів (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Судів, а за їх відсутності – співробітника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій співробітники Служби пропускають до Судів працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівників апарату Судів й негайно повідомляють про це голів Судів, оперативного чергового територіального управління Служби, командира відділення охорони.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до Судів та не є їх працівниками, заноситься співробітником Служби до Журналу відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у Судах).

2.16. Порядок осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, в Судах можуть перебувати:

1) судді та працівники Судів;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в Судах осіб, яких вони охороняють;

3) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

4) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

5) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до Судів, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання.

2.19. Вхід та вихід до Судів особами, що не є його працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

3.Порядок пропуску транспортних засобів на територію Судів

3.1.В’їзд транспортних засобів на територію Судів здійснюється через контрольно-пропускний пункт, обладнаний технічними засобами контролю та зв’язку. Інформація щодо транспортних засобів, в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію (з території) Судів, заноситься співробітниками Служби до Журналу в’їзду (виїзду) транспортних засобів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у Судах).

3.2.На територію Судів пропускаються:

1) службові транспортні засоби Судів (згідно зі списками, затвердженими головами Судів чи керівниками апаратів Судів);

2) особисті транспортні засоби суддів, працівників Судів за списком, затвердженим головами Судів чи керівниками апаратів Судів, після пред’явлення посвідчення судді, працівника Суду;

3) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голів Судів, після пред’явлення посвідчення судді, документа, що посвідчує особу;

4) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом, у супроводі й під контролем співробітників Служби, які здійснюють пропуск осіб до Судів, після пред’явлення відповідного службового посвідчення або документа, що посвідчує особу.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Судів здійснюються під наглядом співробітника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

вхід (вихід) осіб через пункт пропуску транспортних засобів на територію (з території) Судів.

 

4.Обмеження щодо пропуску осіб до Судів

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань доступ до відповідних приміщень Судів, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням голів Судів.

4.2. Забороняється пропуск до Судів осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.11 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам; 

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників Суду, учасників судового процесу, відвідувачів, співробітників Служби. 

4.3. Особи, які прибули до Судів, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до Судів, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, забороняється пропуск до будинку (приміщень) Судів осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

5.Порядок пропуску для ліквідації надзвичайних (аварійних) ситуацій

5.1. У випадку надзвичайної ситуації (загрози вибуху, аварії тощо) доступ до Судів тимчасово призупиняється.

5.2. Співробітники Служби для ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації, що виникла, викликають відповідну службу, доповідають про це командиру відділення охорони,  оперативному черговому територіального управління Служби, головам Судів та, у відповідності до отриманих вказівок, проводять заходи з  евакуації та забезпечення безпеки осіб, які залишились в Судах, по прибуттю співробітників відповідної служби здійснюють їх допуск до Судів.

5.3. Персонал Судів підлягає евакуації відповідно до плану евакуації.

5.4. На період ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації доступ до Судів співробітників органів внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців Національної гвардії України здійснюється у супроводі посадової особи, яка відповідає за пропускної режим або особи, яка відповідає за господарське забезпечення Судів, керівників апаратів Судів (осіб, які виконують їх обов’язків).

5.5. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура допуску до Судів.

 

Керівник апарату

Господарського суду Донецької області                                                                 Оксана НІЦЕНКО-ІВАШУРА

 

Заступник керівника апарату

Господарського суду Луганської області                                                                Ольга АЛЬ-БАДУ

 

Погоджено

Заступник начальника територіального управління (зі служби)

Служби судової охорони у Харківській області 

полковник Служби судової охорони                                                                       Петро АЛЕНІН