flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                     Наказ Господарського суду

                                                                                                                                     Луганської області

                                                                                                                                     №  32 від 10.02.2020

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів,

які надаються запитувачам інформації

 

1.Ця Інструкція визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Господарським судом Луганської області (далі – Суд) за запитами на інформацію.

2.Цей Порядок застосовується у випадку, коли Господарський суд Луганської області є належним розпорядником інформації.

3.Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- особі у разі надання інформації про неї;

- якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4.Відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі, якщо є потреба у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Господарський суд Луганської області.

5.Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення.

6.Керівник структурного підрозділу Господарського суду Луганської області, відповідальний за виконання запиту, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає відділу планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення Суду службову записку (додаток 1) з метою підготовки рахунка щодо здійснення оплати фактичних витрат.

7.На підставі отриманої службової записки відділ планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення протягом одного робочого дня виписує рахунок (додаток 2) і передає його структурному підрозділу Суду – виконавцям запитуваної інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат накопіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

8.Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9.Надіслання копій документів за запитом здійснюється після оплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, шляхом надіслання до Комісії оригіналу розрахункового документа.

10.Відповідь на запит не надається у разі відмови запитувача від оплати рахунка.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

 

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

Додаток 2

Надавач послуг:  Господарський суд Луганської області     

Платiжнi реквiзити для перерахування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію в гривнях

 

Отримувач коштів

 

УК Київськ/мХар Київський/22030101 

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

 

37999675 

Банк отримувача

 

Казначейство України (ЕАП) 

Код банку отримувача (МФО)

 

899998 

Рахунок отримувача

 

UA378999980313181206083020004 

Код класифікації доходів бюджету

 

22030101 

Призначення платежу

 

*;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);

Оплата за  витрати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд Луганської області 

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

4.

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

              Всього до сплати:  __________________________________________________________

              _________________________________________________________________________

                                                                             (сума прописом)

 

              Голова Господарського                                                    Начальник відділу

              суду Луганської області                                                   планово-фінансової роботи

                                                                                                          та матеріально-технічного забезпечення

              ________________    С.В. Вінніков                                 _______________   Г.М. Ганага

                      (підпис)                                                                             (підпис)

                                                                                                                                                                            

 

ДОВІДКОВО: