flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                        Наказ Господарського суду

                                                                                                                                                                        Луганської області

                                                                                                                                                                        від 16.10.2023  № 91

 

ПЛАН

діяльності  системи енергетичного менеджменту

Господарського суду Луганської області

на період 2023-2024 років

 

Найменування заходу

Термін

Відповідальна особа

Примітки/

енергетична ціль

Проведення повної інвентаризації обліку  по всіх видах енергоресурсів, які споживаються в будинку, що орендує суд, перевірка справності зазначених приладів та термінів їх повірки, узгоджена з орендодавцем. У разі  відсутності справних приладів обліку по будь-якому з ресурсів, що споживаються в будинку суду -  у двотижневий термін  повідомлення власника цих приладів, відповідно до вимог договору оренди приміщення, з метою проведення роботи з встановлення або, за необхідності, ремонту, чи проведення  повірки відповідних приладів обліку

перша інвентаризація – до грудня 2023 року

 

планова інвентаризація – 1 раз на рік

сектор управління майном

скорочення сукупного енергоспоживання

Систематичне  здійснення енергомоніторингу в будівлі  суду.

Для цього:

-         Завести журнали обліку споживання енергоресурсів по всіх видах енергоресурсів ( журнали повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою) за формами, що наведені в додатках до Плану;

-         Знімати показники лічильників по всіх видах енергоресурсів

(згідно з формами, наведеними у додатках  до Плану) та реєструвати їх у журналах.

 

 

до 01 грудня  2023 року

 

щоденно (у робочі дні  до 11:00)

сектор управління майном

показання споживання теплової енергії фіксуються лише  в період опалювального сезону

 

Забезпечення:

-збору експлуатаційних та енергетичних  характеристик будівлі згідно з додатком № 1 та додатком № 2 до Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460; 

-обстеження інженерних систем будівлі (систем опалення, вентиляції,  кондиціонування, освітлення, холодного водопостачання, електропостачання, газопостачання та інших систем будівлі);

-утримання та обслуговування технічних засобів електромоніторингу та енергоменеджменту;

-здійснення контролю за технічними характеристиками будівлі та інженерних систем;

-оцінки ефективності використання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, а також пошук можливостей зниження витрат на енергетичні ресурси та підготовки необхідної інформації щодо потенціалу енергоефективності, впровадження та  забезпечення функціонування системи енергомоніторингу;

-підготовки звітів про фактичне споживання енергетичних ресурсів, комунальних послуг та фінансові витрати на них, скорочення рівня викидів СО2, звіти щодо  дієвості впровадження енергоефективних заходів;

-порівняльного аналізу споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг з фактичним споживанням у попередніх періодах та встановлення причинно-наслідкових зав’язків між  факторами, які призвели до відхилень у споживанні енергоносіїв, та усунення їх;

-у разі  виявлення  фактів  невиправдано великого споживання енергоресурсів (у т.ч. окремими структурними підрозділами, працівниками або у випадку аварій) негайно вжити усіх необхідних заходів для припинення втрати енергоресурсів та повідомлення про ці факти голову суду або керівника апарату суду;

-публікації інформації про споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг відповідно до вимог законодавства;

 

систематично (на постійній основі)

 відповідальний за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту;

сектор управління майном у  співробітництві з орендодавцем (власником) будівлі

для цього здійснюється: збір та обробка енергетичних характеристик  будівлі та даних щодо споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, передбачених додатком 2 до Порядку  впровадження систем  енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1460

 

Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів. Визначення потенціалу економії енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлі суду та розробка пропозицій щодо впровадження  енергоефективних заходів  на наступний рік. Подання  цих пропозицій на затвердження  голові суду.

щорічно (до 1 січня)

відповідальний за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту

 

Здійснення проведення  публічних закупівель енергоспоживчої   продукції (товарів) та послуг, пов’язаних із споживанням енергії з дотриманням критеріїв ефективності

за необхідності

уповноважена особа з публічних закупівель

скорочення сукупного енергоспоживання

Підготовка до укладення договорів по розрахунках за спожиті  комунальні послуги у межах затверджених лімітів споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг

 

сектор  правової забезпечення

 

Розробка  та впровадження  інформаційних матеріалів для працівників суду та відвідувачів, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг.

за необхідності

 відповідальний за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту;

сектор управління майном

 

У разі виявлення з боку працівників суду систематичного порушення норм і правил енергоефективності, необґрунтованого і неекономного споживання енергоресурсів притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та відшкодування завданої суду шкоди

 у разі виявлення

керівництво суду

за  повідомленням відповідального за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту  або сектору управління майном

 

Проведення аналізу  витрат, пов’язаних із споживанням судом енергоресурсів. Здійснення прогнозування споживання енергетичних ресурсів судом

щорічно (до 1 грудня)

відповідальний за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту;

сектор управління майном;

відділ планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення

 

 

Визначення  та підготовка пропозицій на затвердження керівництвом суду розмірів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб суду та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого  періоду

щорічно

відділ планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення

 

Забезпечення планування видатків на енергоресурси,  енергомодернізацію

щорічно

відділ планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення

 

Здійснення аналізу дотримання місячних лімітів споживання та порівняння споживання енергоресурсів з аналогічним періодом попереднього року

один раз на рік (до 10 грудня)

відділ планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення

результати аналізу подаються відповідальному  за впровадження  та функціонування системи енергоменеджменту для напрацювання пропозицій керівництву суду

 

Організувати проведення робіт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові в  межах бюджетних призначень

у разі  відповідного фінансування, з урахуванням  вимог чинного законодавства

сектор управління майном;

сектор правового забезпечення;

уповноважена особа з публічних закупівель

 

зменшення споживання теплової енергії  до 8%

Здійснення заходів з модернізації систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення. Зокрема, реконструкція  внутрішнього освітлення (установка діодів, фотореле для регулювання освітлення тощо)

у разі  відповідного фінансування, з урахуванням  вимог чинного законодавства

сектор управління майном;

сектор правового забезпечення;

уповноважена особа з публічних закупівель

 

зменшення споживання теплової енергії  до 5%;

зменшення  викидів СО2

Проведення ремонту  систем теплопостачання, здійснення робіт з поліпшення теплових мереж,  здійснення промивання внутрішньо будинкової системи тощо

за необхідності та у разі виділення коштів

сектор управління майном;

сектор правового забезпечення;

уповноважена особа з публічних закупівель

 

 

 

           Заступник керівника апарату суду                                                                                                   Ольга АЛЬ-БАДУ

           

                                                                                                                                                                            Додатки до Плану діяльності системи 

                                                                                                                                                                            енергетичного менеджменту Господарського суду

                                                                                                                                                                            Луганської області на 2023-2024 роки

 Форма 1

 

ЖУРНАЛ

Обліку використання енергоресурсу

(електроенергія, холодна вода)

Господарського суду Луганської області

Адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато:

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

№ лічильника:

дата

час

Показання лічильника

Особа, яка знімала показання,

 ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

 

 Форма 2

 

ЖУРНАЛ

обліку використання теплової енергії

Господарського суду Луганської області

 

Адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато:

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

№ лічильника:

Одиниці виміру теплової енергії лічильника:

 

дата

час

Показання лічильника

Розхід теплоносія, м3/год

Температура носія

 

Особа, яка знімала показання,

 ПІБ

підпис

 

 

 

 

 

На вході

На виході

 

 

                 

 Форма 3

 

ЖУРНАЛ

Моніторингу внутрішньої температури

Господарського суду Луганської області

 

Адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато:

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

 

кабінету

дата

час

Температура повітря в приміщеннях будівлі

Особа, яка знімала показання,

 ПІБ

підпис

 

 

 

мінімальна

середня

максимальна