flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                           наказ господарського

                                                                                                                                           суду Луганської області

                                                                                                                                           від 17.06.2020 № 81

 

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян у

Господарському суді Луганської області

 

1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Господарському суді Луганської області (далі – Суд)

2.Особистий прийом здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Суду, відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

У Суді особистий прийом громадян проводять такі посадові особи:

-Голова Господарського суду Луганської області;

-заступник Голови Господарського суду Луганської області;

-керівник апарату Господарського суду Луганської області;

-заступник керівника апарату Господарського суду Луганської області.

Вказані посадові особи при проведенні особистого прийому громадян та працівники відділу інформаційно-комунікаційної діяльності  та аналітичної роботи (далі – відповідальний підрозділ Суду), які організовують особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» «Про звернення громадян», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Особистий  прийом громадян проводиться згідно із  затвердженим графіком у приміщенні Суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5.

Графік прийому громадян затверджується наказом Голови Суду.

Прийом громадян здійснюється в дні та години у зручний для громадян час та відповідно до правил внутрішнього розпорядку роботи Суду.

4.Особистий прийом громадян проводиться за попереднім записом.

5.Попередній запис на особистий прийом здійснює відповідальний підрозділ Суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 201, а також за телефоном: (057) 702-10-79; 095-214-00-05.

6.Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, зміст порушеного питання, до кого із посадових осіб Суду він звертався раніше з цього питання і яке було прийнято рішення.

Не дозволяється з’ясовувати дані про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Особистий прийом громадян Суду здійснюється виключно з питань організаційної діяльності суду, вирішення яких  віднесено Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до кола їх службових повноважень.

Під час особистого прийому громадян посадовою особою Суду не здійснюються:

7.У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

- при повторному зверненні громадянина з питань, які були розглянуті в Суді по суті в установленому законодавством порядку;

- якщо звертається особа, визнана судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством);

- якщо звертається громадянин, який отримав відповідь за підписом Голови суду з повідомленням про припинення розгляду його звернення;

- якщо вирішення питання, в якому зацікавлений заявник, не належить до компетенції Суду, з роз’ясненнями, до якого органу або посадової особи заявник має право звернутися для його розгляду;

- якщо у письмовому зверненні про запис на особистий прийом не зазначено місце проживання або звернення не підписане автором (авторами), а також якщо з нього неможливо встановити авторство.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну  належність, стать, вік, віросповідання, національність, расу, колір шкіри, етнічне та соціальне походження, майновий стан громадянина, незнання мови звернення.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

Звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, не розглядається.

8.Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, особистий прийом здійснюється на загальних підставах, а у разі потреби – за участю перекладача, присутність якого забезпечується за рахунок іноземних громадян (осіб без громадянства).

9.Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості. Черговість прийому громадян визначається відповідно до складеного списку, формування якого закінчується за 3 календарних дні до проведення прийому з метою належної підготовки всіх необхідних матеріалів та інформації.

10.У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

- ветеранів війни та прирівняних до них осіб, осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- Героїв Соціалістичної Праці;

- Героїв Радянського Союзу;

- Героїв України;

- громадян, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні;

- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- батьків багатодітних родин;

- інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

11.За два дні до дати прийому списки громадян, які записані на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка його здійснюватиме. Якщо заявники з цього  питання зверталися до Суду раніше, відповідальний підрозділ Суду здійснює добірку матеріалів, а також іншої довідкової інформації

12.Особистий прийом громадян здійснюється протягом часу, визначеного графіком прийому громадян

13.Перед початком прийому громадяни пред’являють працівникові територіального управління Служби судової охорони у Харківській області та працівникові відповідального підрозділу Суду документи, що посвідчують особу, підтверджують повноваження на представництво інтересів іншої особи чи ступінь родинного зв’язку.

14.Під час прийому громадян можуть бути присутні також їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках із такими громадянами, перекладач. Копії відповідних документів у такому разі виготовляються відповідальним підрозділом Суду та долучаються до матеріалів прийому громадянина

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому забороняється.

15.Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає порушені питання, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

16.Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів секретаріату Ради або одержувати від них потрібну інформацію.

17.У разі з’ясування під час особистого прийому, що вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Суду, йому надаються роз’яснення, до якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування або підприємства, установи чи організації слід звернутися.

18.Якщо при усному зверненні громадянина вирішити порушені питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то зміст цього звернення фіксує працівник відповідального підрозділу Суду на окремому аркуші. Таке звернення розглядається в тому самому порядку, що й письмове.

19.Письмові чи зафіксовані усні звернення громадян, прийняті на особистому прийомі, обліковуються в журналі особистого прийому громадян, який ведеться у відповідальному підрозділі Суду (додаток 1).

Після закінчення особистого прийому громадян відповідальний підрозділ Суду передає вказані скарги, заяви, звернення до відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду, який забезпечує їх реєстрацію.

20.Облік особистого прийому громадян здійснює відповідальний підрозділ Суду

21.Інформація про порядок, графік прийому громадян  розміщується на офіційному веб-порталі Суду та на інформаційному стенді у будівлі Суду в доступному для вільного огляду громадянами місці.

22.Посадові особи Суду несуть юридичну відповідальність, передбачену законодавством України, за недотримання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» тощо.

 

Керівник апарату суду                                                                                                                   Т.О. Орлова

 

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                     до Порядку особистого прийому громадян

                                                                                                     у Господарському суді Луганської області

 

 

ЖУРНАЛ

особистого прийому громадян

 

 

 

п/п

Дата прийому

Прізвище,

ініціали особи, яка

здійснює прийом

 

Прізвище, ім’я,

по батькові, місце

проживання

(перебування)

громадянина

Порушені питання

Результат

розгляду

 

 

 

Відмітка про отримання

звернення відділом,

який здійснює

реєстрацію вхідної

кореспонденції

Господарського суду

Луганської області