flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Запрошуємо до команди працівників апарату Господарського суду Луганської області // ОНОВЛЕНО

10 квітня 2023, 13:52

 

 

-Головного спеціаліста сектору правового забезпечення (1 посада);

-Секретаря судового засідання (10 посад).

 

 

 

 

 Завдання, які очікують на головного спеціаліста 

сектору правового забезпечення

 • Здійснює претензійно-договірну роботу в суді. Є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення  процедур закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 • Приймає участь у підготовці проєктів наказів, інструкцій, положень та інших правових документів з питань договірної роботи.
 • Розробляє проекти договорів; забезпечує роботу, пов’язану з підготовкою, укладенням договорів та здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов’язань. Надає правову оцінку проєктів договорів на відповідність вимогам чинного законодавства. Забезпечує достовірність інформації, що є в договорі, а саме: повноваження осіб на підпис договору, наявність ліцензії, дозволів на заняття відповідною діяльністю тощо.
 • Веде систематичний, оперативний та зведений облік договорів, реєструє і зберігає договори та договірну документацію. Контролює додержання і своєчасність виконання зобов`язань за договорами, терміни дії договорів, надходження коштів за договорами. За дорученням керівника сектору погоджує проєкти договорів із відповідними структурними підрозділами суду.
 • Відслідковує набрання чинності (у т.ч. зміни) до законодавчих та нормативних актів. Своєчасно вносить пропозиції керівнику сектору про перегляд договорів у зв`язку із змінами законодавства, юридичної адреси, розрахункових рахунків Суду, ціни договору та інших підстав.
 • Під керівництвом керівника сектору планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі та проводить відповідні закупівлі в межах повноважень, визначених рішенням замовника. Забезпечує рівні умови для всіх учасників, об`єктивний та чесний вибір переможця.
 • Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону. Представляє інтереси суду з питань, пов’язаних зі здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ.
 • Оприлюднює на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію, визначену Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».
 • Оформлює документи, що створюються в процесі діяльності сектору, відповідно до встановленого порядку для подальшої передачі на зберігання до архіву.
 • Виконує інші доручення керівництва суду та завідувача сектору в межах наданих повноважень. У разі відсутності завідувача сектору виконує його обов`язки в повному обсязі. 

Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі права;
 • вільне володіння державною мовою. 

Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. 

 Завдання, які очікують на секретаря судового засідання:

 • Перевіряє, хто з учасників судового процесу з‘явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.
 • Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.
 • Забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій.
 • Забезпечує оформлення матеріалів судової справи відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
 • Виконує обов‘язки судового розпорядника у випадках його відсутності.
 • Вносить достовірні відомості до Автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наданих йому прав та функціональних обов‘язків про розгляд справ та матеріалів, які знаходяться в провадженні судді.
 • Оформлює матеріали закінчених судових справ, що перебували в провадженні судді та здійснює їх передачу до архіву суду.
 • Забезпечує формування списків справ, призначених до розгляду.
 • Виконує інші доручення судді, що стосуються розгляду судових справ.

  Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі права;
 • вільне володіння державною мовою. 

Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів   на електронну адресу суду inbox@lg.arbitr.gov.ua

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду з керівником апарату суду.

Контактна особа: Валентина Миколаївна (0957980205)

ФОРМА РЕЗЮМЕ ►