flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Господарський суд Луганської області оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»

10 березня 2020, 16:30

Господарський суд Луганської області оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії  «Б» та «В»,  а саме:

  • Заступника начальника відділу планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення 1 1 вакантна посада;
  • Секретаря судового засідання відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду – 1 вакантні посади;
  • Секретаря судового засідання відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду – 1 тимчасова посада (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
  • Головного спеціаліста відділу інформаційних технологій – 1 вакантна посада;
  • Провідного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційної діяльності та аналітичної роботи

 

який відбудеться 30 березня – 01 квітня  2020 року за адресою: місто Харків, проспект Науки, 5, к.112

 

Наказ від 10.03.2020 року № 43 «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби»  Господарського суду Луганської області.

Останній строк подання документів через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій 24  березня 2020 року.   

За додатковою інформацією звертатись за тел. (057) 702-12-95

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Господарського суду

    Луганської області               

                                                                           

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «Б» - заступника начальника відділу планово-фінансової роботи та матеріально-технічного забезпечення

  Господарського суду Луганської області

1 посада

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

1.      Здійснює своєчасне складання первинних документів для нарахування заробітної плати, премій та інших видів виплат, веде розрахунки з працівниками суду, надає довідки про доходи та веде їх облік.

2.      Здійснює нарахування та перерахування єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та інших виплат.

3.      Здійснює нарахування за листками непрацездатності та веде їх облік за вимогами діловодства  відповідно до номенклатури справ відділу.

4.      Забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов‘язаних з їх рухом, достовірного та у повному обсязі відображення у  звітності. Щомісяця складає М/О №5 з додатком усіх документів, веде картки обліку роботи автомобільних шин, картки особових рахунків суддів та працівників апарату суду.

5.      Здійснює контроль за правильністю своєчасного та повного відображення: основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, грошових коштів на рахунках, грошових документів у національній валюті та на позабалансових рахунках. Готує необхідну документацію для придбання, переміщення, списання товарно-матеріальних цінностей по балансових та позабалансових рахунках.

6.       Складає: звіти з праці, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичним особам, і сум утриманого з них податку за формою №1ДФ, звіт структура заробітної плати по посадах та інформацію про середньооблікову чисельність, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування за формою №Д4.

7.       Бере участь у складанні проектів річного кошторису видатків суду, розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та проводить роботу з виконання кошторису утримання суду.

8.      Здійснює  роботу з первинною документацією бухгалтерського обліку, визначеної начальником відділу, з обробки та упорядкування періодичної, квартальної та річної звітності, оформлення їх відповідно до встановленого порядку та передає до архіву.

9.      Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, грошових документів, забезпечує дотримання встановлених правил її проведення та здійснює своєчасне виведення результатів інвентаризації і відображення їх в бухгалтерському обліку

10.  Надає оперативну інформацію начальнику відділу-головному бухгалтеру та здійснює інші функції, передбачені положенням про відділ, виконує інші доручення начальника відділу. У разі відсутності начальника відділу-головного бухгалтера виконує його обов‘язки в повному обсязі.

 

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7610 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу");

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

·           заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·           резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-        прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-        реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-        підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-        підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-        відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·           заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію,  яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

        На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата

        Строк подання документів: до  18 год. 00 хв.  24 березня  2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

      Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування  подає заяву, визначену додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

61022, м. Харків, пр-т. Науки,5  (1 поверх, к.112)

30 березня 2020 року, об 11 год. 00 хвил. (електронне тестування)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

контактна особа:

Купріянова Ольга Сергіївна

Смірнова Валентина Миколаївна

тел. (057) 702-12-95,

електронна пошта: 

inbox@lg.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за напрямами підготовки в галузі бухгалтерського обліку та аудиту

Досвід роботи

не менше двох років на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності

Володіння державною мовою

   Вільне

Володіння іноземною мовою

   Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати  з комп‘ютером

Знання операційних систем Microsoft, офісних, поштових програм, інформаційно-правові системи: «Ліга: Закон», «Законодавство»

2. Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) вміння орієнтуватися в законодавчих та нормативно-правових актах України

5) досягнення результатів

3. Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) стресостійкість

3) комунікація та взаємодія

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України.2)  Закон України «Про державну службу».3) Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального законодавства, що пов‘язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»2) Закон України «Про очищення влади»3)  Господарський процесуальний кодекс України.4) Закон України «Про звернення громадян»

5) постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області щодо роботи з документацією в судових органах.

6)  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України7) ПК «Іс-Про», ПЗ «М.Е.Doc», АС «Є-Звітність», ПТК «Клієнт Казначейства- Казначейство»  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Господарського суду

    Луганської області               

                                                                           

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «В» - секретаря судового засідання відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду  Господарського суду Луганської області

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

1.      Перевіряє, хто з учасників судового процесу з‘явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому

2.      Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами  і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції

3.       Забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій

4.      Забезпечує оформлення матеріалів судової справи відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України

5.      Виконує обов‘язки судового розпорядника у випадках його відсутності

6.      Вносить достовірні відомості до Автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наданих йому прав та функціональних обов‘язків про розгляд справ та матеріалів, які знаходяться в провадженні судді

7.      Оформлює матеріали закінчених судових справ, що перебували в провадженні судді та здійснює їх передачу до архіву суду

8.      Забезпечує формування списків справ, призначених до розгляду

9.      Виконує інші доручення судді, що стосуються розгляду судових справ

10.  Виконує інші доручення керівництва суду з організаційних питань

 

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5090 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу");

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

·           заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·           резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-        прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-        реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-        підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-        підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-        відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·           заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію,  яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

        На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата

 

Строк подання документів: до  18 год. 00 хв.  24 березня  2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

      Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування  подає заяву, визначену додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

61022, м. Харків, пр-т. Науки,5  (1 поверх, к.112)

31 березня – 01 квітня 2020 року, о 10 год. 30 хвил. (електронне тестування)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

контактна особа:

Купріянова Ольга Сергіївна

Смірнова Валентина Миколаївна

тел. (057) 702-12-95,

електронна пошта: 

inbox@lg.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за напрямами підготовки в галузі права

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

Володіння державною мовою

   Вільне

Володіння іноземною мовою

   Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати  з комп‘ютером

Знання операційних систем Microsoft, офісних, поштових програм, інформаційно-правові системи: «Ліга: Закон», «Законодавство»

2. Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) вміння орієнтуватися в законодавчих та нормативно-правових актах України

3. Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) досягнення результатів;

3) стресостікість;

4) комунікація та взаємодія

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України.2)  Закон України «Про державну службу».3) Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального законодавства, що пов‘язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»2) Закон України «Про очищення влади»3)  Господарський процесуальний кодекс України.4) Закон України «Про звернення громадян»

5) постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області щодо роботи з документацією в судових органах.

6)  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Господарського суду

    Луганської області  

            

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «В» - секретаря судового засідання відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду  Господарського суду Луганської області

1 посада тимчасово

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

1.      Перевіряє, хто з учасників судового процесу з‘явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому

2.      Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами  і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції

3.       Забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій

4.      Забезпечує оформлення матеріалів судової справи відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України

5.      Виконує обов‘язки судового розпорядника у випадках його відсутності

6.      Вносить достовірні відомості до Автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наданих йому прав та функціональних обов‘язків про розгляд справ та матеріалів, які знаходяться в провадженні судді

7.      Оформлює матеріали закінчених судових справ, що перебували в провадженні судді та здійснює їх передачу до архіву суду

8.      Забезпечує формування списків справ, призначених до розгляду

9.      Виконує інші доручення судді, що стосуються розгляду судових справ

10.  Виконує інші доручення керівництва суду з організаційних питань

 

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5090 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу");

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

На період відпустки для догляду за дитиною основного працівника – Богуславської Є.В. (до 13.04.2022)

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

·           заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·           резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-        прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-        реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-        підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-        підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-        відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·           заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію,  яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

        На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата

 

Строк подання документів: до  18 год. 00 хв.  24 березня 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

      Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування  подає заяву, визначену додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

61022, м. Харків, пр-т. Науки,5  (1 поверх, к.112)

31 березня – 01 квітня 2020 року, о 10 год. 30 хвил. (електронне тестування)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

контактна особа:

Купріянова Ольга Сергіївна

Смірнова Валентина Миколаївна

тел. (057) 702-12-95,

електронна пошта: 

inbox@lg.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за напрямами підготовки в галузі права

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

Володіння державною мовою

   Вільне

Володіння іноземною мовою

   Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати  з комп‘ютером

Знання операційних систем Microsoft, офісних, поштових програм, інформаційно-правові системи: «Ліга: Закон», «Законодавство»

2. Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) вміння орієнтуватися в законодавчих та нормативно-правових актах України

3. Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) досягнення результатів;

3) стресостікість;

4) комунікація та взаємодія

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України.2)  Закон України «Про державну службу».3) Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального законодавства, що пов‘язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»2) Закон України «Про очищення влади»3)  Господарський процесуальний кодекс України.4) Закон України «Про звернення громадян»

5) постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області щодо роботи з документацією в судових органах.

6)  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Господарського суду

    Луганської області               

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «В» - головного спеціаліста відділу інформаційних технологій

  Господарського суду Луганської області

1 посада

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

1. Встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, налаштування комп'ютерних програм статистичної звітності, налаштування автоматизованої системи електронного документообігу, підтримка локальної комп'ютерної мережі у оптимальному робочому стані.

2. Проведення робіт щодо інсталяції ліцензійного програмного забезпечення.

3. Забезпечення доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

4. Підтримання та оновлення інформації на сайті господарського суду  в актуальному та належному стані.

5. Обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне адміністрування  мережевого обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі та консультує суддів і працівників апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення.

6. Моніторинг дотримання правил експлуатації комп’ютерного обладнання та локальної мережі суду.

7. Підготовки статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду.

8. Надає пропозиції щодо придбання витратних матеріалів та комплектуючих для безперебійної роботи комп’ютерного обладнання та оргтехніки. 

9. Здійснює роботи з надання електронних довірчих послуг у суді.

10. Виконання в процесі службової діяльності інших доручень начальника відділу, керівництва суду, керівництва апарату суду відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5510 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу");

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

·           заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·           резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-        прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-        реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-        підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-        підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-        відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·           заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію,  яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

        На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата

Строк подання документів: до  18 год. 00 хв.  24 березня 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

      Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування  подає заяву, визначену додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

61022, м. Харків, пр-т. Науки,5  (1 поверх, к.112)

30 березня  2020 року, о 14 год. 15 хвил. (електронне тестування)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

контактна особа:

Купріянова Ольга Сергіївна

Смірнова Валентина Миколаївна

тел. (057) 702-12-95,

електронна пошта: 

inbox@lg.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за напрямами підготовки в галузі інформаційних технологій

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

Володіння державною мовою

   Вільне

Володіння іноземною мовою

   Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати  з комп‘ютером

Знання операційних систем Microsoft, офісних, поштових програм, інформаційно-правові системи: «Ліга: Закон», «Законодавство»

2. Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) самоорганізація та організація на розвиток

5) уважність до деталей

3. Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) досягнення результатів;

3) стресостікість;

4) комунікація та взаємодія

5) дисципліна та системність

6) відповідальність

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України.2)  Закон України «Про державну службу».3) Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального законодавства, що пов‘язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»2) Закон України «Про очищення влади»3)  Господарський процесуальний кодекс України.4) Закон України «Про звернення громадян»

5) постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області щодо роботи з документацією в судових органах.

6)  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

     наказом Господарського суду

    Луганської області               

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби  категорії «В» - провідного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційної діяльності  та аналітичної роботи

  Господарського суду Луганської області

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки:

1. Здійснює ознайомлення суддів та працівників апарату суду з  інформацією, яка надходить від органів судової влади, інших державних органів, організацій, установ; інформує про внесення змін до чинного законодавства України та судової практики шляхом усних оголошень на загальних зборах колективу, особистого ознайомлення на паперових носіях або онлайн-розсилки через засоби локальної комп’ютерної мережі суду, а також розміщення її в електронних папках суду  «Кодифікація», «Ознайомлення з інформацією».

2. Обробляє статистичні даних про діяльність суду, судді; узагальнення  практики розгляду відповідних категорій спорів та аналізів з різних напрямків діяльності суду. Впорядковує аналітичні та статистичні дані, складає проекти  доповідних записок і довідок про роботу суду.

3. Веде журнали обліку направлення апеляційних та касаційних скарг у справах ГСЛО. Готує супровідні листи для спрямування судових справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій. Перевіряє оформлення судових справ у відповідності до нормативних актів перед їх направленням до судів вищих інстанцій.

4. Здійснює систематизацію нормативно-правових актів та судової практики, правовими висновками та узагальненнями, реєстрації та обліку бібліотечного фонду, веде бібліотечні каталоги та картотеки.

5. Ведення контрольних кодексів України.

6. Здійснення роботи із зверненнями громадян та учасників процесу, отриманих за телефоном «гарячої лінії» ГСЛО.

7. Підготовка проектів відповідей на запити, що надходять до відділу.

8. Здійснення організації роботи з формування бібліотечного фонду суду, забезпечення суддів та працівників апарату суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики.

9. Ведення обліку проведеної роботи, накопичення і систематизування необхідних інформаційних матеріалів. Здійснення підготовки та передачі до архіву суду справ відділу та іншої документації за минулі роки.

10. Виконання інших завдань та службових доручень голови та заступника голови суду, керівника апарату суду, начальника відділу інформаційно-комунікаційної діяльності та аналітичної роботи.

 

Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5090 грн.;

2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно чинного законодавства

3) надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України  "Про державну службу");

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

·           заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок) 

·           резюме за формою згідно з додатком 2¹ до  Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-        прізвище, ім’я, по батькові кандидата

-        реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

-        підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти

-        підтвердження рівня вільного володіння державною мовою

-        відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах

·           заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

       Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію,  яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

        На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата

Строк подання документів: до  18 год. 00 хв.  24 березня 2020 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

      Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування  подає заяву, визначену додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

 

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

61022, м. Харків, пр-т. Науки,5  (1 поверх, к.112)

30 березня  2020 року, о 15 год. 10 хвил. (електронне тестування)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

контактна особа:

Купріянова Ольга Сергіївна

Смірнова Валентина Миколаївна

тел. (057) 702-12-95,

електронна пошта: 

inbox@lg.arbitr.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за напрямами підготовки в галузі права

Досвід роботи

Без вимог до стажу роботи

Володіння державною мовою

   Вільне

Володіння іноземною мовою

   Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Уміння працювати  з комп‘ютером

Знання операційних систем Microsoft, офісних, поштових програм, інформаційно-правові системи: «Ліга: Закон», «Законодавство»

2. Ділові якості

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) самоорганізація та організація на розвиток

5) уважність до деталей

3. Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) досягнення результатів;

3) стресостікість;

4) комунікація та взаємодія

5) дисципліна та системність

6) відповідальність

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

1) Конституція України.2)  Закон України «Про державну службу».3) Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального законодавства, що пов‘язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»2) Закон України «Про очищення влади»3)  Господарський процесуальний кодекс України.4) Закон України «Про звернення громадян»

5) постанови, накази, інструкції та рекомендації Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області щодо роботи з документацією в судових органах.

6)  Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України  

 

Наказ ГСЛО конкурс