flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Господарського суду

Луганської області

від «04» вересня 2015р. № 4

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням

зборів суддів Господарського суду Луганської області

від 21-28 вересня 2016 року,

19 червня 2018 року,

31 жовтня 2018 року,

16 січня 2019 року,

                                                                                                                                                11 вересня 2019 року

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу суду

у Господарському суді Луганської області

 1.Загальні положення

1.1. Засади функціонування автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року  N 30 (далі - Положення) та  враховуючи вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарського процесуального кодексу України, Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 28  від 20.02.2013року та інших нормативно-правових актів.

         ( пункт 1.1. у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

 

 2.Особливості функціонування автоматизованої системи

2.1. У Господарському суді  Луганської області використовується  комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду".

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

3.Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи.

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду та керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів голови суду, керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання працівником відділу управління персоналу.

(пункт 3.3. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. З метою неухильного дотримання вимог до документування статистичної інформації, організації роботи із статистично – обліковою документацією у Господарському суді Луганської області, працівником відділу організаційно-документального забезпечення роботи суду, може бути здійснена за  розпорядженням голови суду, заступника голови суду або керівника апарату додаткова реєстрація усіх помилково не зареєстрованих, клопотань, заяв.

(пункт 3.6. у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

3.6.1. Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка судді у справі або начальника відділу інформаційних технологій.

(підпункт 3.6.1.  у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

3.7. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

4.Розподіл судових справ між суддями.

4.1. Судові справи реєструються у суді в день їх надходження в порядку черговості на підставі інформації внесеної до автоматизованої системи.

4.2. У Господарському суді Луганської області застосовується:

- пакетний автоматизований розподіл судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- повторний автоматизований розподіл судових справ.

4.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

- за два місяці до закінчення повноважень судді;

- за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- у період відпустки судді;

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

- під час тимчасової непрацездатності судді;

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

з дня надсилання заяви про звільнення з посади судді;

(рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

4.4.     виключено

(рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.Рішення зборів суддів  Господарського суду Луганської області щодо особливостей здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

5.1. У Господарському суді Луганської області питання щодо формування судових колегій та спеціалізації суддів вирішується на зборах суддів

 (абз.перший пункту 5.1. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

  (абз.перший пункту 5.1. у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018)

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.2. У разі необхідності колегіального розгляду справи судова колегія призначається шляхом автоматичного визначення колегії суду у складі:

- головуючого  колегії -  суддя, в провадженні якого знаходиться справа згідно автоматизованого розподілу;

- двох суддів -  шляхом автоматизованого розподілу між всіма суддями з урахуванням спеціалізації судової справи в якій призначається колегія.

Автоматичне визначення складу колегії (заміна головуючого або члена колегії) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Розпорядження виноситься на підставі заяви судді (головуючого суді) у справі.

( пункт 5.2. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

5.2.1. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, заміна головуючого або члена колегії здійснюється шляхом автоматизованого розподілу з дотриманням вимог п. 5.3. між суддями з урахуванням спеціалізації судової справи:

- головуючого судової колегії на підставі доповідної записки помічника судді;

- члена судової колегії – за письмовим  клопотанням головуючого у справі.

( підпункт 5.2.1. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

( підпункт 5.2.1. у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

( підпункт 5.2.1. у редакції
рішення зборів суддів від 11 вересня 2019 р.)

5.3. Винятково, у разі коли суддя (головуючий суддя, член колегії суддів) у передбачених законом випадках (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо) відсутній на роботі більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, невирішені судові справи в останній день відповідного строку передаються за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, для повторного автоматизованого розподілу.

Справи передаються на повторний автоматичний розподіл помічником відсутнього судді (за його відсутності – секретарем судового засідання) керівнику апарату (за його відсутності  виконуючому обов’язки керівника апарату) за один день до закінчення процесуальних строків разом із доповідною.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом 3 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

У разі задоволення відводу або самовідводу судді (складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (всього складу суду), з метою заміни судді або суддів, що вибули.

(пункт 5.3. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

(пункт 5.3. у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

(пункт 5.3. у редакції
рішення зборів суддів від 11 вересня 2019 р.)

5.4. Заяви, клопотання, скарги, що надійшли до суду в період відсутності судді у справах, які не закінчені провадженням, реєструються в КП «ДСС» як «Картка додаткових матеріалів» та передаються на розгляд судді, в провадженні якого знаходиться справа, в його перший робочий день.

Заяви, клопотання, скарги, по яким встановлений процесуальний строк розгляду (крім заяви про роз'яснення судового рішення), що надійшли до суду в період відсутності судді, у справах, які  закінчені провадженням, реєструються в КП «ДСС» як «Картка додаткових матеріалів» та передаються на повторний автоматизований розподіл. Заява про роз’яснення судового рішення передається на розгляд судді, в провадженні якого знаходиться справа, в його перший робочий день.

Заяви, клопотання, скарги, строк вирішення яких не передбачений процесуальним законодавством, що надійшли до суду в період відсутності судді у справах, які закінчені провадженням, реєструються в КП «ДСС» як «Картка додаткових матеріалів» та передаються на розгляд судді, в провадженні якого знаходиться справа, в його перший робочий день.

Заяви, клопотання, скарги, визначені в цьому пункті Засад, які були повернуті заявнику, скаржнику без розгляду і повторно подані до суду та у разі наявності судді, в провадженні якого перебуває справа, передаються на розгляд останньому.

(пункт 5.4. у редакції рішення зборів суддів від 16 січня 2019 р.,

 введений в дію з  21.01.2019)

5.4.1  У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо, судді на момент закінчення строку залишення позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) без руху, або надходження заяви про усунення недоліків, питання щодо прийняття позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) до розгляду, або повернення позовної заяви (заяви, скарги, клопотання) вирішується суддею в його перший робочий день.

(підпункт 5.4.1 у редакції рішення зборів суддів від 16 січня 2019 р., введений в дію з 21.01.2019)

(підпункт 5.4.1 у редакції рішення зборів суддів від 11 вересня 2019 р.)

5.5. У разі відсутності судді (відпустка, тимчасова непрацездатність або інше), справи про банкрутство, заяви/клопотання у справах про банкрутство (в тому числі і заяви з грошовими вимогами кредиторів) – тільки у випадку коли процесуальний строк відповідної стадії розгляду справи, заяви/клопотання закінчується до виходу судді - на підставі доповідної записки помічника судді передаються на повторний автоматизований розподіл. Після повернення відсутнього судді такі справи, заяви/клопотання передаються  судді, в провадженні якого знаходиться справа банкрутство розпорядженням голови суду (заступника голови суду) для подальшого провадження.

    (у редакції рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.5.1 У випадку надходження зустрічної позовної заяви, позовної заяви третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору та інших заяв/клопотань в двомісячний період до закінчення повноважень судді, такі заяви передаються тому судді, в провадженні якого знаходиться справа у відповідності до протоколу передачі раніше обраному складу суду.

(доповнено пунктом 5.5.1  згідно з
рішенням зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

(у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.6. У разі відсутності судді (відпустка, тимчасова непрацездатність або інше), за необхідності видачі судового наказу у справі голова суду  видає розпорядження в якому визначає суддю, якому доручається видача судового наказу у справі.

5.7. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України) або виявлення значної різниці в навантаженні на суддів голова суду або, у випадку відсутності голови, заступник голови суду, на підставі доповідної записки судді має право корегувати в ручному режимі навантаження на суддів, а саме видає розпорядження особі відповідальній за автоматичний розподіл судових справ, в якому встановлюється яким суддям  необхідно встановити у пункті контекстного меню "Не призначати слухання" причину "Інше" терміном до 5-ти днів.

(пункт 5.7. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

5.8. Заяви або скарги у справах суддів, які вже не працюють в Господарському суді Луганської області, передаються для автоматичного розподілу, кожну наступну заяву або скаргу у справах, які розглянуті суддями, які вже не працюють в Господарському суді Луганської області, надавати на розгляд того судді, який вже вирішував питання за попередньої заявою чи скаргою без автоматизованого розподілу шляхом передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

5.9. У випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, розподіл судових справ здійснюється головою суду або, у випадку відсутності голови, заступником голови суду.

5.9.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

5.9.2. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи технічним адміністратором не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

(підпункт 5.9.2. у редакції
рішення зборів суддів від 21-28 вересня 2016 р.)

5.9.3.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після відновлення роботи автоматизованої системи.

5.9.4. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

5.10. В Господарському суді Луганської області згідно параметрів КП "ДСС" за замовчуванням складність категорії справи дорівнює  1 .

5.11. Коефіцієнт навантаження при розгляді справ у колегіальному складі, головуючому у розмірі 1, учасникам колегії по 0,3.

5.12. У Господарському суді Луганської області встановлено наступні параметри системи:

5.12.1. У  полі “Граничний % відхилення” встановлено граничний відсоток який дорівнює  0.

5.12.2.    У полі “Ймовірність розподілу… на суддю з найменшим навантаженням” відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найбільшим інтервалом встановлено 30%.

5.13. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Господарському суді Луганської області встановлено наступні налаштування:

- заборона розподілу справ без категорії;

- враховувати актуальність табеля при розподілі;

- враховувати відсутність судді по табелю при призначенні учасників колегії;

- перевіряти кількісний склад суду при пакетному розподілі;

- враховувати спеціалізацію при призначенні учасників колегії;

- при перерозподілі (визначенні складу суду) виходи за рамки палати;

(у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.14. Згідно параметрів комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» встановлено наступні коефіцієнти навантаження на суддів, які займають адміністративні посади: голова суду – 0,7 навантаження судді, заступник голови суду – 0,7 навантаження судді  (рішення зборів суддів від 16.01.2019).

5.15. Згідно параметрів комп'ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» у Господарському суді Луганської області встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження :

- інша заява про банкрутство;

- заява кредитора про грошові вимоги до боржника;

- про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, зміну способу та порядку виконання;

- протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- протокол автоматичного визначення складу колегії суддів;

- протокол автоматичної зміни складу колегії суддів;

- протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду;

- протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- скарга на дії чи бездіяльність органів виконавчої служби.

(у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.16. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування рішень чи ухвал та направлення справ на розгляд (новий розгляд) до Господарського суду Луганської області підлягають автоматизованому розподілу.

5.17. Заяви, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, вирішення питання про розподіл господарських витрат або про повернення судового збору передаються раніше визначеному в судовій справі судді.

5.18.  Позовні заяви, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав передаються шляхом передачі судової справи раніше визначеному складу суду без здійснення автоматизованого розподілу.

(у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.18.1. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі судді такі позовні заяви підлягають  автоматизованому розподілу.

5.19. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, припинення повноважень судді (відсторонення від посади) тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до Положення, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

5.19.1. Помилково визначена спеціалізація підтверджується службовою запискою судді.

5.19.2. Неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, припинення повноважень судді (відсторонення від посади) підтверджується службовою запискою начальника відділу кадрової роботи та державної служби.

5.20. Недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, підтверджується наявними в комп'ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду" процесуальними документами, з яких вбачається безпосередня участь суддів у розгляді судової справи по суті.

5.21. Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду» сформовано документ по справі «Неможливість розподілу справи», керівник апарату суду зобов’язаний негайно повідомляти про це голову суду у вигляді службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У випадку, коли за даними табеля обліку робочого часу суддів наявна  недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації, уповноважити голову суду встановлювати загальну категорії спору, з метою забезпечення автоматизованого розподілу судової справи, між всіма суддями.

(у редакції
рішення зборів суддів від 19 червня 2018 р.)

5.22.При розгляді справ наказного провадження заява про скасування судового наказу поєднується із відповідною заявою про видачу судового наказу та передається, на підставі протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду, який видав судовий наказ.

У випадку відсутності судді, який видав судовий наказ, заява про скасування судового наказу передається судді, визначеному в порядку, встановленому ч.1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

(підпункт 5.22. у редакції
рішення зборів суддів від 31 жовтня 2018 р.)

6.Прикінцеві положення.

6.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів.

6.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Господарському суді Луганської області збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.